How it works

1. Contact me and let me know what type of product you are interested in. You can send me an email or use the contact form.

2. I will send you a PDF document which lists different fonts and colours along with information about customisation options.

3. When you have had a look at the PDF and made your decision, let me know what you would like to order, or if you have any requests or questions.

4. I will draft up a contract including the points we have agreed on.

5. I will begin the work when the contract has been signed and any material (envelopes, place cards etc.) have arrived.

6. When the order is done, I will post it to you and send the invoice via email.

Hur det funkar

1. Kontakta mig och berätta vilken typ av produkt du är intresserad av. Du kan kontakta mig antingen genom att skicka ett mail eller genom formuläret på sidan.

2. Jag skickar en PDF som innehåller olika fonter och färger och annan info om saker du kan skräddarsy.

3. Då du tittat igenom PDF:en och bestämt dig, meddela mig vad du vill beställa och om du har önskemål eller frågor.

4. Jag skriver upp ett kontrakt som innehåller allt vi kommit överens om.

5. Arbetet påbörjas då kontraktet är undertecknat och eventuellt material (kuvert, placeringskort, etc.) har kommit.

6. Då produkten är klar postar jag den till dig, och mailar fakturan till dig.

FO-nummer: 2670846-1

VAT-number: FI26708461

  • Facebook - Grå Circle

© Sandra Herranen

Created with Wix.com