FAQ

Orders | Beställningar

How long before I need the product do I need to order? | Hur långt innan jag behöver produkten behöver jag beställa?


It depends on how large your order is and how many other orders I have around the same time. Generally I'd say at least a month if it's envelopes, place cards and/or table numbers, to make sure the material has time to reach me, I have enough time to do the work, and then send it back to you. But it is of course always better to order as early as possible. If you know early when you need the product, you can get in touch to book a date for when they need to be done, even if it's a year into the future. This way you can be sure that I book the time for your order at the time you need it. --- Det beror på hur stor din beställning är och hur många andra beställningar jag fått in runt samma tid. Överlag skulle jag säga minst en månad i förväg om det gäller kuvert, placeringskort och/eller bordsnummer, bara för att vara säker på att materialet hinner nå mig, att jag har tillräckligt med tid att utföra jobbet och sen skicka produkterna tillbaka till dig. Men det är såklart alltid bättre att beställa så tidigt som möjligt. Om du tidigt vet när du kommer behöva din produkt kan du kontakta mig för att boka ett datum för när du behöver få din beställning, också fast det är ett år in i framtiden. På det här sättet kan du försäkra dig om att jag har bokat in tid för just din beställning så du får den i tid.
Can I choose other fonts than those in the PDF? | Kan jag välja andra fonter än de i PDF:en?


Yes, to some extent you can. If you find a handlettering font you really like online, send the link to me and I'll have a look and let you know if it is possible. Depending on how difficult they are and how different they are to the ones in the PDF, there might be an extra charge. -- Ja, i viss utsträckning. Om du hittar en handletteringfont du gillar online, skicka länken till mig så tar jag en titt och meddelar dig om det är möjligt. Beroende på hur svår den är eller hur annorlunda den är jämfört med fonterna i PDF:en kan en extrakostand tillkomma.
How far in advance can I order? | Hur långt i förväg kan jag betsälla?


I can take orders for as early as one year in advance. We agree on what your order will contain, a date when you need the product, and when I need to get any material from you. Around two to three weeks before the material needs to be sent to me I will send you a reminder. -- Jag kan ta emot beställningar så tidigt som ett år i förväg. Vi kommer överens om vad du beställer, ett datum då du behöver din produkt samt när jag behöver få eventuellt material av dig. Runt två till tre veckor innan materialet behöver skickas till mig kommer jag att skicka ett mail för att påminna dig om det.
I can't find the product I want, can you still make it? | Jag hittar inte produkten jag vill ha, kan du ändå göra den?


If there's something specific you want, but can't find on my page, get in touch and let me know what you're looking for. There's a chance I can help you with it even if it's not included in what I normally offer. -- Om det är något specifikt du vill ha som du inte hittar, kontakta mig och berätta vad du är ute efter. Det finns en chans att jag kan hjälpa dig med det, även om det inte ingår i mitt vanliga utbud.
My text needs to be in another langauge than English or Swedish, is that possible? | Min beställning behöver vara på ett annat språk än engelska eller svenska, är det möjligt?


Yes, of course! As long as it uses the Latin alphabet it doesn't matter what langauge it is in. As always, you are responsible for checking that the text you send me is correct. Especially if it's in a langauge I don't know, as I have no way of knowing if it's correct or not. -- Ja, det är klart! Så länge det använder sig av det latinska alfabetet spelar det ingen roll viket språk det är. Precis som vanligt ansvarar du för att texten du skickar till mig är rätt. Speciellt om det är på ett språk jag inte kan, för då kan jag inte veta om det är rätt eller inte.

Shipping | Leverans

How long does it take for my order to arrive? | Hur länge tar det för min beställning att komma fram?


This depends on if the order is sent as a letter or a parcel, and it follows Posti's delivery times. I am not responsible for any delays at Posti. Letters are sent with a Plus sticker, and ususally arrives within two working days. Read more about domestic letters here. Parcels sent to a parcel point or to one of Posti's outlets usually arrives within three working days. Read more about domestic parcels here. -- Det beror på om försändelsen skickas som brev eller paket, och följer Postis leveranstider. Jag ansvarar inte för eventuella förseningar hos Posti. Brev skickas med Plus-märke, och kommer oftast fram inom två arbetsdagar efter att det skickats. Läs mer om inrikesbrev här. Paket som skickas till en paketautomat eller till ett uthämtningsställe kommer oftast fram inom tre arbetsdagar. Läs med om inrikespaket här.

Payment | Betalning

Can the payment be divided into several payments? | Kan jag dela upp betalningen?


Normally, no. But if you want to place a large order and wish to divide the payments, get in touch and we'll se what we can do. If you, for example, place an order long before you need the products, a small portion of the order can be made each month, and in that way the payments will also be divided into smaller ones. You can still take advantage of any package deals, as long as the whole order is placed as one, and we agree on that the order will be produced like this. No extra charge will be added for paying in installments. -- Normalt inte, men om du vill göra en stor beställning och dela upp betalningen, kontakta mig och så ser vi vad vi kan göra. Om du till exempel beställer långt innan du behöver produkterna kan en liten del av den göras per månad, och på så sätt kan betalningen också delas upp. Du kan fortfarande ta del av eventuella paketpris, så länge allt görs i samma beställning och vi kommer överens om att beställningen ska göras så här. Ingen extra kostnad tillkommer för att dela upp betalningne.

Changes to my order | Ändringar i beställningen

I noticed that one of the names or addresses I gave you for an envelope is wrong and needs changing, what should I do? | Jag märkte att en av namnen eller adresserna jag gav dig för ett kuvert är fel och måste ändras, vad ska jag göra?


Notify me as soon as you notice it. If I haven't already written that specific address I will change it. But if I've already written it, you will be charged for an extra address, as you are responsible the addresses given to me are correct. -- Hör av dig till mig så fort du märker det. Om jag inte har skrivit just den adressen ännu ändrar jag det. Om jag däremot redan har skrivit adressen kommer du att faktureras för en extra adress eftersom du ansvarar för att adresserna du gett till mig är rätt.
How do I cancel an order? | Hur avbryter jag en beställning?


If you want to cancel an order once you've signed the contract you will be charged for the work that I have already done. If I haven't yet started the work you won't be charged anything. If you've ordered a poster and I've started the work you will be charged the full amount, as the material can't be used for anything else. If you've ordered envelopes, place cards, table numbers, etc. you will be charged for the work I have already done, plus possible packaging and shipping to send the material you've provided back to you. -- Om du vill avbryta en beställning efter att du skrivit under kontraktet kommer du att faktureras för det arbete jag hunnit utföra. Om jag inte ännu har påbörjat arbetet kommer du inte faktureras. Om du har beställt en texttavla kommer du att faktureras hela summan om jag påbörjat arbetet, eftersom materialet inte kan användas till något annat. Om du har beställt kuvert, placeringskort, bordsnummer, etc. kommer du att faktureras för det jobb jag utfört, plus eventuella kostnader för förpackningsmaterial och leverans för att skicka tillbaka material till dig.